De Forensische Zorgspecialisten

Opdrachtgever: Forensische Zorgspecialisten
Omvang project: diverse locaties - totale omvang 50.000 m2
Doorlooptijd: 3e kwartaal 2012 t/m 2e kwartaal 2013

Projectomschrijving
De Forensische Zorgspecialisten is voornemens om hun vastgoed portefeuille in beeld te brengen. Hiermee willen zij de naast de kosten voor onderhoud van hun vastgoed, ook de herontwikkeling van hun hoofdlocatie uitstippelen.

Opdracht
VastTech is gevraagd al het vastgoed te inspecteren en hiervoor onderhoudsplannen op te stellen. VastTech heeft De Forensische Zorgspecialisten hierbij geholpen door een onderhoudsvisie te formulieren en dit vast te leggen in hun onderhoudsplannen. Middels deze onderhoudsplannen is het inzichtelijk gemaakt wat het benodigde onderhoud is en wat de jaarlijkse kosten van het vastgoed is.

Bijzonderheden
Diverse vastgoedobjecten betreffen forensische zorg locaties waarbij zorgvuldigheid van de inspecteurs wordt verlangt.

De Voorde: Utrechtseweg 272, Amersfoort
Bruto Vloer oppervlakte 11300 m2 Gebouw Wiertsema: Gerbrandystraat 2, Utrecht
Bruto vloer oppervlakte van 12500 m2 Van der Hoeven Kliniek: Willem Dreeslaan 2, Utrecht
Bruto vloer oppervlakte 18700 m2