Producten en diensten

 

 • Beheer & Onderhoud
 • Adviseren in het te volgen onderhoudsbeleid 
 • Vaststellen van onderhoudsbudgetten 
 • Opstellen en beheren van meerjaren onderhoudsplannen (NEN2767/ Rgd BOEI) 
 • Opstellen onderhoudsbestekken 
 • Aanbestedingen 
 • Begeleiden aanbestedingstrajecten 
 • Kostenramingen 
 • Controle prijsopgaven 
 • Controles & Inspecties
 • Kwaliteitscontroles bij uitvoering 
 • Beoordeling bestaande installaties 
 • Conditie metingen conform NEN2767/Rgd BOEI methodiek 
 • Onderzoek en metingen binnenklimaat, geluid, licht, vermogen etc.
 • Advies
 • Contractmanagement 
 • Bouwfysische- en installatietechnische berekeningen 
 • Quickscans 
 • Haalbaarheidsstudies
 • Directievoering 
 • Conceptontwikkeling & -uitvoering
 • Opstellen programma van eisen 
 • Conceptontwikkeling 
 • Enginering en tekenwerk