Informatie

Het zal duidelijk zijn dat ieder vastgoedobject, of het nu een ziekenhuis, kantoorpand of monumentale kerk is, periodiek onderhoud nodig heeft. Grip op beheer van het vastgoedeigendom is essentieel voor het bedrijfsproces van de vastgoedorganisatie. Een actueel meerjarenonderhoudsplan (MJOP), gecombineerd met periodieke inspecties vormt de basis voor technisch beheer van vastgoed.

VastTech B.V. is een onafhankelijk specialist in het opstellen van onderhoudsplannen, uitvoeren van inspecties en het adviseren in vastgoedonderhoud en beheer. Onze inspecteurs en adviseurs zijn opgeleid volgens de NEN2767 of hebben de RGB Boei opleiding gevolgd. VastTech B.V. is een samenwerkingsverband van WTB-Buro BV - adviseurs installatietechniek, Electrotechnisch adviesburo E-Control BV en Bouwkundig adviesburo Het Bouw Collectief BV. Deze bedrijven hebben de krachten gebundeld en zijn individueel al lange tijd actief in het geven van adviezen binnen de vastgoedsector. Door een integrale aanpak en afstemming van processen en het hebben van een centrale registratie, ontstaat een synergie tussen 3 specialisten. Doordat deze bedrijven specialist zijn binnen hun vakgebied ons vakdiscipline, zijn zij daardoor op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De jarenlange ervaring heeft geresulteerd in een uitgebreide kennis op het gebied van levensduur, onderhoud en verduurzaming van installaties en gebouwelementen. Technisch beheer van uw vastgoedobjecten zijn een middel ter uitvoering van het bedrijfsproces van de gebruiker. Als het vastgoed niet goed functioneert, of niet naar tevredenheid gebruikt kan worden, dan heeft dit invloed op het proces en uiteindelijk op het resultaat van de gebruiker. Het is voor de operationele afdeling van uw organisatie van belang om helder te hebben wat uw management wenst met ‘goed beheer’. Te veel is te duur en slecht voor (maatschappelijk)rendement en beeldvorming. Te weinig is slecht voor het imago, het bedrijfsproces en de werksfeer. Door ‘goed’ uitgebalanceerd beheer van vastgoed wordt grip verkregen op de kwaliteit van het vastgoed en de kosten voor het onderhoud.

Gebruikers kunnen naar tevredenheid functioneren en het management kan op basis van goede informatie het vastgoedbezit sturen (assetmanagement). Technisch beheer kent grofweg 3 vormen van onderhoud: Planmatig, preventief en correctief onderhoud. Deze 3 werken als communicerende vaten. Als er geen planmatig onderhoud wordt uitgevoerd, dan neemt het correctiefonderhoud toe. Dit geldt ook bij het niet uitvoeren van preventief onderhoud. VastTech is uw adviseur als het gaat om duurzaam technisch beheer van uw Vastgoed.